Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Pu Ca - Sa Lông, Mường Chà, Điện Biên